Hållbarhet

Hållbarhet

En cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle

Det krävs mindre energi och råmaterial att återanvända en del från oss än att köpa en ny. Som materialhanterare spelar vi en viktig roll i Autocircs cirkulära affärsmodell. Vi skapar förutsättningar för materialåtervinning och återinförande av sekundära råmaterial till tillverkande företag. Allt ska göras med ansvar för miljön, på ett säkert och kvalitativt sätt. Vi som arbetar med materialhantering är mycket stolta över att bidra till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle – genom att skapa renare materialfraktioner som förbereds för materialåtervinning skapar vi också de bästa möjligheterna för nya resurser.   

Läs mer om vår miljöpolicy

Del av något större

Vi är stolta över att tillhöra Autocirc. Koncernen är ett eftermarknadsföretag inom bilindustrin som helhjärtat fokuserar på återanvändning och återvinning. Idén med Autocirc är att skapa en cirkel av specialistföretag som arbetar tillsammans inom alla olika delar av eftermarknadscykeln. 

Allt för att öka återanvändningen av fordonsdelar, oavsett om det är direkt återanvändning eller återanvändning efter renovering. Det innebär större möjligheter för återbruk av renoverade delar och bättre förutsättningar för materialåtervinning och återinförande av rena, sekundära råmaterial.

Framtidsbilden är att vi tillsammans kan minimera materialspill och skapa ett stabilt flöde av hållbara reservdelar.

Hur återvinns material
för nya användningsområden?

Redox Miljöhantering AB hanterar alla material, från däck till fälg, på anläggningen och levererar utan mellanled direkt till kund som sedan återanvänder materialen till nya produkter. 

Vi vill möjliggöra en hållbar framtid för vår planet genom att främja användningen av återanvändna fordonskomponenter,
både som reservdelar men också vid nytillverkning av bilar.

Arbetsmiljöpolicy

De som arbetar hos oss ska inte riskera sin hälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Vi månar om våra anställda och arbetar aktivt för att skapa trivsel och utveckling bland medarbetarna, både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet genomsyrar alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.