Miljöpolicy

Redox Miljöhantering AB har som affärsidé att på ett effektivt sätt hantera material och avfall på ett hållbart och miljövänligt sätt. 

Redox Miljöhantering AB har som målsättning att betrakta allt material som en återvinnings-bar råvara. Vi vill motverka det resursslöseri som uppkommer när avfall förkastas istället för återanvänds. 

Vi vill förverkliga vår miljöpolicy genom att: 

  • Vara ett Miljöcertifierat företaget enligt ISO 14001. 
  • Känna till och leva upp till de lagar och andra krav som gäller vår verksamhet. 
  • Ständigt söka arbetsmetoder som ökar miljöeffektiviteten och minskar risken för miljöpåverkan vid hantering av material och avfall som kan återanvändas eller återvinnas. 
  • Sträva efter en eliminering av risker vid företagets hantering av farligt avfall.  
  • Utbilda personalen så att de känner delaktighet i arbetet för större miljöeffektivitet och kan ta ansvar inom sitt arbetsområde när det gäller miljöskyddande åtgärder. 
  • Ge personalen förutsättningar för att kunna delta i företagets strävan mot ökad miljöeffektivitet. 
  • Uppmuntra personalen så att de vill göra val som är bra för miljön. 
  • Prioritera samarbete med leverantörer som har en tydlig miljöprofil. 
  • Informera, påverka och stimulera våra kunder till bra miljöval.