Vi återvinner däck och fälg

En hållbar affärsidé

Våra tjänster är en viktig del av den totala återvinningen av fordonshjul. Genom ett kostnadseffektivt och miljövänligt tillvägagångsätt ser vi till att materialen kan återanvändas i nya produkter.

Ansvar från start

Vi har utvecklat en process som på ett miljövänligt, ergonomiskt och hållbart sätt separerar däck och fälg. Vi kan på så sätt erbjuda leverantören en miljövänlig hantering av uttjänta fordonshjul och samtidigt säkerställa en optimal process och service på Redox Miljöhantering.  

Vi tar vara på hela hjulet

Hjulet delas upp i rena materialfraktioner, där varje del kan återanvändas. En arbetsmetod som tar stor hänsyn till miljön och resulterar i 100 procent återvinning av materialet.

Våra leverantörer är i första hand kommuner och bildemonterare i hela Sverige, alla med avsikten att lösa hanteringen av uttjänta fordonshjul kostnadseffektivt och hållbart. Redox Miljöhantering AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Samarbetsavtal

Vi tecknar avtal med kommuner och bildemonterare i Sverige. Syftet med avtalen är att leverantörer ska få en rationell hantering av sina hjul, där Redox hjälper leverantören med en helhetslösning och service. Tack vare våra samarbeten skapas ett stabilt inflöde av hjul, vilket gör att vi på Redox kan bedriva verksamhet utifrån långsiktiga principer. Något som annars inte hade varit möjligt. 

Del av något större.

Vi tillhör Autocirc – en svensk koncern och störst i Europa på att skapa återvinningscykler i bildelsindustrin.

Vill du läsa mer om Autocirc:
klicka här

Varje del räknas

Tillsammans med Autocirc bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Vårt jobb är att återinföra fungerande delar till marknaden i enlighet med framtidens cirkulära ekonomi – och det ska göras på ett så ansvarsfullt och kvalitativt sätt som möjligt.