Nyckelpiga

Redox miljöhantering

Redox Miljöhantering tillhandahåller tjänster som medverkar till en total återvinning av fordonshjul på ett kostnadseffektivt och för miljön långsiktigt hållbart sätt.

Verksamhet

Redox Miljöhantering AB har idag en anläggning som lever upp till de intentioner införandet av producentansvaret syftar till. Med stor hänsyn till miljön delar man upp uttjänta fordonshjul i rena materialfraktioner, som alla kan återanvändas. Maskinen tar loss däcket från fälgen helt automatiskt, utan att skada däcket. Med denna arbetsmetod når man idag 100 procent återvinning av materialet.

Våra leverantörer är i första hand kommuner och bildemonterare i hela Sverige, alla med avsikten att lösa hanteringen av uttjänta fordonshjul på ett kostnadseffektivt och för miljön hållbart sätt.

Seperationsanordningen är belagd med Europapatent. Anläggningen är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Redox miljöarbete prisat

2001 tilldelades Redox Miljöhantering AB miljöutmärkelsen Gröna Rosen med motiveringen:

"För att ha initierat och utvecklas en teknik och ett system för hantering av hjul som ger en eftersträvnadsvärd men vanligtvis svåruppnåelig hundraprocentig återvinning. Den utvecklade automatiken för kompletta hjulavvecklas samtidigt ett av bildemonteringens mest slitsamma arbetsmoment".

Gröna rosen delas ut av tidningen Nordisk Bilåtervinning och Sveriges Bilskrotares Riksförbund